Absolutna nič

Absolutna nič
Absolutna ničelna je ... Kaj je absolutno ničlo?
izvor absolutne temperature; je 273, 16 K pod temperaturo trojne točke vode, za katero se domneva vrednost 0, 01 ° C. Ko je A. n. translacijsko in rotacijsko gibanje atomov in molekul preneha, vendar ni v mirovanju, ampak v stanju tako imenovanih "ničelnih" nihanj. Iz zakonov termodinamike izhaja, da A.N. praktično nedosegljiv.

Astronomski slovar. EdwART. 2010.