Vsebina izotopa

Vsebina izotopa
Vsebina izotopa - to Kaj je izotop Vsebina ...?
izotopsko število abundanceotnositelnoe atomi danega izotopa v mešanici izotopov elementa, izražena kot delež vseh atomov elementa.

Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010