PRAVILA UPRAVLJANJA

PRAVILA UPRAVLJANJA
MEDSEBOJNA RAZMERJA je ... Kakšna je pravilna pravila?

RELATION RELATIONSHIP je enak kot Onsagerjev izrek.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.