Misionarsko območje

Misionarsko območje
Misionarsko območje je ... Kakšen je misijonarski obseg?
(misijonarski rej), glej Chattanooga.

Enciklopedija bitk svetovne zgodovine. Thomas Harbolt. 1904.