Modder, reka

Modder, reka
Modder, reka je ... Kaj je Modder, reka?
(modra reka) Anglo-Boer vojna bitka 28. nov. 1899 med devetmesečnim genskim detrom Boer. Cronje in Britanci pod poveljstvom Lorda Methuena. Cronier je imel močne položaje na obeh bregovih reke, saj Lord Methuen, ki se je preselil v Modder, ni imel natančnih informacij. Njegovi stebri so prižgali okoli 7. 00, operacija pa je trajala do večera, ko je spreten manever dovolil, da se je Cronier iztegnil iz njegovih utrdb. Britanci so izgubili 24 policistov in 461 pripadnikov ubili in ranili, Boers približno enako. Glej Kimberly, Magersfontein.

Enciklopedija bitk svetovne zgodovine. Thomas Harbolt. 1904.