Mogilev

Mogilev
Mogilev je ... Kaj je Mogilev?
(mogilev) Napoleonske vojne Bojišče 23. julija 1812, v katerem je sodelovalo 26.000 Francozov pod poveljstvom maršev. L. Davout in 49.000 Rusov pod poveljstvom kneza PI Bagrationa. Bagration je napadel Francoz, ki je imel ugoden položaj, ki je uravnoval moč strank in je bil zavržen, izgubil pribl. 4000 ljudi. Francozi so izgubili manj kot 1000 ljudi. Glej Smolensk 3 .

Enciklopedija bitk svetovne zgodovine. Thomas Harbolt. 1904.