Organizacijsko vodstvo

Organizacijsko vodstvo
Organizacijsko vodstvo je ... Kaj je organizacijsko vodstvo?
Organizacijsko vodstvo - zmožnost vplivanja na

Glosar pogojev kriznega upravljanja. 2000.