Pre-romantika

Pre-romantika
Pre-romantika - je ... Kaj je že romantika?

pre-romantika (preromantizm) - niz ideoloških in slogovne trende v literaturi evropskih državah in v Združenih državah Amerike (konec 18. -. V začetku 19. stoletja ..) To je pričakovano romantika. Je ohranila številne značilnosti sentimentalnosti, ampak je postavil temelje za brezkompromisno negacijo razsvetljenskega racionalizma. Infiltrira patos samoodločbe in identitete, zanimanja v srednjem veku in "naravnih", ki jih civilizacijska družba ne prizadene. Najbolj zapletene zamisli predromantizma je izrazil J.-Zh. Rousseau. Bogata literatura pre-romantika v Angliji, oživila vrsto folklornih žanrov in ustvarjajo gotski roman. V Nemčiji, pre-romantika pojavila pisatelji "Sturm und Drang".

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.