PREFECT

PREFECT
PREFECT je ... Kaj je PREFECT?

PREFECT (latinski praefectus - iz praeficio - sem postavil na glavo), 1) v dr. Rimski upravni ali vojaški položaj (na primer prefekt Pretorija - vodja Pretorijanske straže).

2) V nekaterih sodobnih državah je predstavnik centralne vlade v ločenih upravno-teritorialnih enotah.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.