Kakovost delovnega življenja

Kakovost delovnega življenja
Kakovost delovnega življenja je ... Kakšna je kakovost delovnega življenja?
Kakovost delovnega življenja je stopnja zadovoljstva pomembnih osebnih potreb z dejavnostjo v organizaciji dela.

Glosar izrazov protikriznega upravljanja. 2000.