Shaposhnikov Julius G.

Shaposhnikov Julius G.
Julius G. Shaposhnikov - in ... Kaj je Julius G. Shaposhnikov?

Shaposhnikov Julius G. (b. 1931), kirurg, dopisni član Akademije medicinskih znanosti (1993), dopisni član Ruske akademije znanosti (1997) . Od leta 1985 je direktor Centralnega raziskovalnega inštituta za travmatologijo in ortopedijo NN Priorov. Postopek za patofiziologijo in imunologije za celjenje ran, artroplastiko, in drugi.

Collegiate slovar. 2000.