SKINNER (Kožar) Burres Frederic

SKINNER (Kožar) Burres Frederic
SKINNER (Kožar) Burres Frederic - to ... Kaj SKINNER (Skinner) Burres Frederic?

SKINNER (Kožar) Burres Frederic (1904 str.) - Ameriški psiholog, eden od glavnih predstavnikov sodobne behaviorizem. Predlagani koncept "delujočem", s poučevanjem podpira, je predlagal številne metode eksperimentalne raziskave vedenja živali. Govoril je z utopičnimi projekti družbene reorganizacije.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.