Posebni jedrski material je ... Kaj je poseben jedrski material?
Pogoji jedrske energije

Posebni jedrski material

Poseben jedrski material plutonij-239, uran-233; uran, obogaten z izotopi urana-235; kateri koli material, ki vsebuje zgoraj omenjene izotope ali kateri koli drug material, ki lahko sprosti znatno količino jedrske energije, kar se včasih lahko opredeli kot poseben jedrski material. Pogoji jedrske energije. […]

FCHC je ... Kaj je FCHC?
Pogoji jedrske energije

FCHC

Sklad za stanovanjsko kreditiranje. Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010 […]

ŠKropilne črpalke so ... Kaj so škropilne črpalke?
Pogoji jedrske energije

ŠKropilne črpalke

Vodne črpalke za sistem brizgalk (brizgalke). Namen brizgalnega sistema je preprečiti, da se tlak v notranjosti hranilnika povečuje zaradi pare, nastale med izhlapevanjem hladilne tekočine med nenamernim uhajanjem slednjega. Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010 […]

Osebna zaščitna oprema ... Kaj je osebna zaščitna oprema?
Pogoji jedrske energije

Osebna zaščitna oprema

Sredstvo za zaščito osebe pred zunanjo izpostavljenostjo, vnos radioaktivnih snovi v telo in radioaktivno kontaminacijo kože. Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010 […]

FTA je ... Kaj je FTA?
Pogoji jedrske energije

SST

Sektor za prosto trgovino. Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010 […]

Posebna pravila in predpisi - to je ... Kaj je posebna pravila in predpisi?
Pogoji jedrske energije

Posebna pravila in predpisi

(GAN, Gospozhnadzor, Gossannadzor et al.). Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010 […]

Oder - je faza ... Kaj?
Pogoji jedrske energije

Oder

- Končni fazi ciklusa jedrskega goriva - dejavnosti, vključno s prevozom, skladiščenjem, predelavo, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in odlaganje. - začetna faza ciklusa jedrskega goriva - dejavnosti, ki vključujejo raziskovanje, rudarske in hidrometalur […]

Palice Joffe - je ... Kaj Palice Joffe?
Pogoji jedrske energije

Palice Joffe

Tokovne palice, nameščene vzdolž naprave z odprto magnetno konfiguracijo in ustvarjanje hiperboličnega azimutnega magnetnega polja; skupaj z glavnim področjem vgradnje polje teh palic ustvarja magnetno vodo. Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010 […]

Trap-trap je ... Kaj je past trap?
Pogoji jedrske energije

Trap-trap

Konstruktivni del reaktorja, ki vsebuje retarder in absorber ter je namenjen odstranitvi nevtronov iz reakcije. Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010 […]

Pogoji jedrska elektrarna - je ... Kaj je postaja?
Pogoji jedrske energije

Postaja

- Medkrajevni ogrevanje JE - JE osnovi visoke temperature helij reaktor s katero se voda pretvori v metan in zmesi vodika in ogljikovega monoksida, prevaža sto kilometrov; na mestu porabe ta mešanica ponovno preide v metan in vodno paro pri temperaturah d […]

CPS je ... Kaj je CPS?
Pogoji jedrske energije

CPS

Nadzor reaktorja in varnostni sistem nadzora in zaščite reaktorja. Sistem, ki omogoča zaganjanje in ustavljanje, vzdrževanje določenega nivoja moči, preklop na drugačno moč in izklop v reaktorju. Delovni kos CPS je gibljiv reaktorski sklop, običajno cilindrična palica, ki vsebuje material z velikim absorpcijskim prerezom, katerega pomik vpliva na ravnotežje nevtronov v jedru. […]

FEC - to je ... Kaj je FEC?
Pogoji jedrske energije

FEC

Gorivo in energetski kompleks. Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010 […]

Tablica goriva ... Kaj je tablica za gorivo?
Pogoji jedrske energije

Tablica goriva

Majhna količina goriva, najpogosteje cilindrična; tablete so naložene v lupino, po kateri se oblikuje gorivo. Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010 […]

Vztrajnost je ... Kaj je vztrajnost?
Pogoji jedrske energije

Obstojnost

Odpornost na obsevanje - lastnost opreme, elementov in materialov za opravljanje njihovih funkcij in vzdrževanje njihovih parametrov znotraj uveljavljenih norm med in po učinku ionizirajočega sevanja. odpornost na korozijo - sposobnost kovine, da se odporna proti korozivnemu učinku medija, ki je kvalitativno in kvantitativno določena s stopnjo korozije, t. […]

Sterilizacija je ... Kaj je sterilizacija?
Pogoji jedrske energije

Sterilizacija

Sterilizacija Sevanje - uničenje živali in človeških zmogljivosti za plodnost zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju. Uničenje mikroorganizmov z obsevanjem z namenom dekontaminacijo živilskih proizvodov, prelivi in ​​kirurških instrumentov, gojišča za biološke raziskave, pitne vode, itd Sevanje sterilizacija - . […]

TG je ... Kaj je TG?
Pogoji jedrske energije

TG

Razpored trgovanja. Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010 […]

TACIS je ... Kaj je TACIS?
Pogoji jedrske energije

TACIS

Sklop sklopa za sestavljanje goriva. Pri natovarjanju v reaktor so paličasti gorivni elementi sestavljeni v svežnjah, medtem ko sta njihova paralelnost in določena reža opremljena z distančnimi rešetkami. Odvisno od vrste projektiranja reaktorja in reaktorskega jedra lahko svežnje gorivnih elementov zapremo v ohišje, ki tvori pot hladilne tekočine v jedru reaktorja ali pa je v reaktorju nameščeno brez ohišja. […]

Supershlam - to ... Kaj Supershlam?
Pogoji jedrske energije

Supershlam

Tvori enega vmesnega porodu radioaktivnih odpadkov, ki je trdno-tekoče blato visokoradioaktivnih odpadkov, spremenjena s pomočjo gline in aluminosilikati aditivov v spremenjeni obliki, ki ima na izluževanje. Pogoji jedrske energije. - Zaskrbljenost Rosenergoatom, 2010 […]

TVEL - in ... Kaj je TVEL?
Pogoji jedrske energije

TVEL

Elementteplovydelyayuschy gorivnega elementa. Glavni strukturni element aktivne cone heterogenega reaktorja, v obliki katerega se vanj naloži gorivo. Gorivne palice pojavi cepitev težkih jeder U-235, Pu-239 ali U-233, ki ga spremlja sproščanje energije iz njih in prenaša toploto energijo nosilcem toplote. […]

TVS - to je ... Kaj je TVS?
Pogoji jedrske energije

FA

Sklop sklopa za sestavljanje goriva. Nalaganje jedra reaktorja gorivne palice so zbrane v snope, ob zagotavljanju njihove vzporednost in določeno začetkom preko distančnikov omrežij. Glede na vrsto svežnjev oblikovanje goriva reaktorja in reaktorske sredice lahko zaprti v ohišje opredeljevanju hladilnega potjo v sredici reaktorja, ali nameščena v reaktorju brez ohišja. […]